ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ നിംസ് നിങ്ങളോടൊപ്പം....നിംസിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ.....

സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ / സൗജന്യ മരുന്ന് വിതരണ പദ്ധതികൾ / സൗജന്യ സെമിനാറുകൾ നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൃദയ ചികിത്സ കേന്ദ്രമാണ് നിംസ് മെഡിസിറ്റി - നിംസ് ഹാർട്ട്‌ ഫൌണ്ടേഷൻ.

സന്നത സംഘടനകൾ, ക്യാമ്പുകൾ റസിഡന്റ് അസോസിയേഷനുകൾ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് നിംസ് ക്യാമ്പുകൾ സുംഘടിപിക്കുന്നു.

നിംസിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ...

       1. സൗജന്യ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ പദ്ധതി..

       2. പത്മശ്രീ മമ്മൂട്ടി നിംസ് ഹാർട്ട്‌ 2 ഹാർട്ട്‌ പദ്ധതി..

       3. 220 -> ഓളം സൗജന്യ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ പൂർണമായും സൗജന്യമായും നൽകുന്ന പദ്ധതി..

നിംസ് സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് പദ്ധതി....

       1. നിംസ് HKL കേരളയുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് 7000 സൗജന്യ ഡയാലിസിസുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു..

       2. 200-> ഓളം സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യബുകൾ..

       3. 36000-> ഓളം രോഗികളെ ക്യാബിൽ ചികിൽസിപ്പിച്ചു..

സൗജന്യ മരുന്നു വിതരണ പദ്ധതികൾ...

       1. HIV , കരൾ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള സൗജന്യ മരുന്നു വിതരണ പദ്ധതികൾ...

സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസ / പഠനോപകരണ പദ്ധതികൾ...

       1. 120-> ഓളം വിദ്യർഥികളെ നേരിട്ടും 60->ഓളം സംഘടനകൾ വഴിയും 25000->ഓളം പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി..

CAMPS

Medical Camp @ NIMS Medicity Associated with Rotary club Nagarcoil


Medical Camp @ NIMS Medicity Associated with Sathyasai Organization


Medical Camp @ Aandarkulam, Nagarcoil Associated with Rotary Club


Medical Camp @ Vivekananda MIssoion Charitable Trust Associated with NIMS Medicity


Medical Camp @ Nagarcoil Associated with Rotary club


Medical Camp @ Chittacode Associated with Chittacode Devi temple


Medical Camp @ Kanjirammoodu Associated with Kanjirammoodu Juma-ath


Medical Camp @ Kaladi Associated with Bhodhanandha Ashram Kaladi 28-03-2016


Medical Camp @ Ambalaklai Associated with Rotary Club NAGARCOIL 23-03-2016


Medical Camp @ Nagarcoil Associated with CSR on 08-03-2016


Medical Camp @ Pechipara Associated with Tamlnadu Govt. Scheme. on 20-04-2015....


Medical Camp @ Mathapuram Associated with Fathima Church on 11-04-2015....


Medical Camp @ Chuzhathukotta Associated with Vivekananda Mission on 10-04-2015....


Medical camp @ Kumarakovil, NIMS Medicity and NI University conducted a free medical camp associated with Tamil nadu Chief Minister's Health insurance scheme on 08-04-2015....

 

 

 

 

 

 

Medical Camp @ Kulappada Associated with Sree Dharma Sastha Temple Kulappada on 07-04-2015....


Medical camp @ Ariyanad, Associated with KMYA Muslim Juma-ath on 01-04-2015....


Medical camp @ Nellimoodu, Associated with Ayyappa seva sangam on 26-03-2015....

 

 

 

 


 


 

.............................................................................................................................................
Medical camp @ Pottakuzhi, Associated with Pottakuzhi residential association on 21-03-2015....

 

 

 

 


 

.............................................................................................................................................
Medical camp @ Kollamcode, Associated with KOllamcode devi temple on 21, 22, 23, 24 march 2015....

 

 

 

 

.............................................................................................................................................
NIMS medicity celebrated World Kidney Day along with a free medical camp under the leadership of Dr. Manju Thampi MD, DNB, DM(Nephro) on 12-03-2015...

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................
NIMS NICER Medical Camp at Vithura with Kerala Police Officers Association..

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................
Nims Medicity conducted a free Diabetic Evaluation Medical Camp for the Kerala Police Officers Association members.

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................
Medical Camp @ Kayalpattanam, Tamil Nadu.

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................
Dr. Madhu sreedharan (Director, NIMS Heart Foundation) inaugurating free cardiac Medical Camp at NIMS Medicity in association with Malayalamanorama on World No Tobacco Day.

 

 

 

.............................................................................................................................................
Medical camp @ Pinkulam, Oorambu associated with Sahaya Matha Church.

 

 

 

 

.............................................................................................................................................
Medical camp @ Kallara associated with Smrithi foundation kallara on 01-05-2014.

 

.............................................................................................................................................
Medical Camp at Thycaud associated with Assumption of Church Thycaud.

 

 

 

 

.............................................................................................................................................
Medical Camp at Kulappada,Ariyanad associated with Sree Dharma Sastha temple kulappada.

 

 

 

 

.............................................................................................................................................
Medical Camp at Kallinmmoodu, Associated with Popular Maruthi Group.

 

 

 

 

.............................................................................................................................................
Medical Camp at Melariyodu,Associated with C S I Church Melaroyodu.

 

 

 

.............................................................................................................................................
Medical Camp at kochukalink,madathara associated with kochukalink juma masjid

 

 

.............................................................................................................................................
Medical Camp at Tirunelveli associated with M S University

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................
NIMS RISK FREE SURGICAL CAMP at NIMS Medicity on 10.03.2014

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................
Medical Camp @ Venjaramoodu associated with Elankam Temple

 

.............................................................................................................................................
Medical camp @ East Fort associated with East Fort Pourasamithi on 16.02.2014(Attukal Pongala Day) inaugurated by Sri. V.S.Sivakumar, (Minister for Health, Family Welfare and Devaswom, Government of Kerala) in the presence of Sri. Sashi Tharoor MP (Minister of State for Human Resource Development (HRD)

 

 

 

 
.............................................................................................................................................
Medical camp @ East Fort associated with East Fort Pourasamithi on 16.02.2014(Attukal Pongala Day) inaugurated by Sri. V.S.Sivakumar, (Minister for Health, Family Welfare and Devaswom, Government of Kerala) in the presence of Sri. Sashi Tharoor MP (Minister of State for Human Resource Development (HRD)

 

 

 

 
.............................................................................................................................................
NIMS Medicity in association with Star Health Insurance company conducted a free Medical Camp @ Nims Medicity Inaugurated by Sri. Vijayan (Asst. Commissioner, Special Branch, Trivandrum). The function presided by Sri. M.S Faizal Khan (MD, NIMS Medicity), Sri Suresh R.S (Area Manager, Star Health Insurance), Sri Sarath Chandran V.S (Branch Manager, Star Health Insurance), Sri. Sujith.C.Saju (Deputy General Manager, NIMS Medicity) were present.

 

 

 
.............................................................................................................................................
Liver and Gastro Camp @ NIMS Medicity, associated with C. Kamaraj Sowhrida Sangham

 

 

 

 

 

 
.............................................................................................................................................
Medical Camp @ Pappanamcode, associated with Madathil Kshetram trust and N.S.S Unit

 

 

 

 
.............................................................................................................................................
Medical Camp @ Vanross junction, Trivandrum associated with Kerala Vyapari Vyavasayi Unit, Bakery Jn.

 

 

 

 
.............................................................................................................................................
Medical Camp @ Akulam, Trivandrum associated with SFS Homes.

 

 

 
.............................................................................................................................................
Medical Camp @ Kollemcode.

 

 

 

 
.............................................................................................................................................
Medical Camp @ Panavoor associated with All India Imams Council Panavoor Unit.

 

 

 

 

 
.............................................................................................................................................
Medical Camp @ Municipal Stadium, Neyyattinkara associated with Kallingal Bajaj.

 

 

 
.............................................................................................................................................
Medical Camp @ Neyyattinkara associated with Gandhi Nagar Residence association.

 

 

 

 

 

 
.............................................................................................................................................
Medical Camp @ Vallakadavu associated with Priyadarshini Residence association.

 

 

 

 

 

 

 
.............................................................................................................................................
Medical Camp @ Karakkamandapam associated with Janamythri Police Nemom & Kairali Residence association.

 

 

 

 
.............................................................................................................................................
Medical Camp at Kumaracoil associated with Noorul Islam University

 

 

 

 

 
.............................................................................................................................................
Medical Camp on Attukal Pongala day at East Fort

 

 

 

 
.............................................................................................................................................
KERALA POLICE Associated with NIMS MEDICITY conducted a Exclusive Health Check-Up for Kerala Police at NIMS Medicity on 01-02-2013

 

 

 

 
.............................................................................................................................................
Medical Camp @ Kulamankavu Devi Temple, Pulichimala on 9.3.2012

 

Medical Camp & Free Medical Distribution conducted by NIMS in association with Congress Sevadhal in Congress Seva Samaj, Vattiyoorkavu on 10.3.2012
 
 
Dental Camp conducted by Noorul Islam College of Dental Science on World Dental Day on 5th and 6th of March 2012.

The camp included:
* Free Dental Check Up
* Basic Treatment
* Dental Health Awareness Seminar
* Dental Exhibition

 

 


.................................................................................................


Medical Camp at Aryanadu

 

 

 

.................................................................................................

Blood Donation Camp - NIMS in Association with New Vision Foundation on 26.01.2012

 

Medical camp @ Govt. UPS School, Vithura on 23.01.2012


 

 

 
 

...........................................................................................................


Medical camp was conducted at Hidayathul Islam Madrasa, Panavoor, Nedumangad on 28.01.2012. 260 localites participated in the camp. Treatments regarding Ophthalmology, Dental Science, Neonatology, Dietitian, Ayurveda, Pharmacy, ECG, etc. were available for the camp.


 

Heart Disease Detection Camp

NIMS Medicity, Neyyattinkara is asociation with Kottiyam Life Care Hospital and SYS Kottukadu Unit under the guidance of Dr. Madhu Sreedharan, MD, DM, MRCP (UK), FIC (Aus) conductd free Heart Disease Ditection Camp & follow up treatment plans in Al Ameen Public School, Kottukadu on 14.01.2012.

Specifications of the Camp:

* Free ECG Blood Test (GRBS)
* Echo TMT tests - 50% discount
* 30% Discount on Executive Check Ups
* 3500 INR for angiogram (including all tests)
* 90000 INR for Bypass Surgery (including all medicines)
* Absolutely free Bypass Surgeries for 2 patients selected from the camp

...........................................................................................................

 


NIMS in association with Y S MAN ASSOCIATION conducted a Medical camp in Vetturoad, Kazhakootam on 11.01.2012. 319 patients were facilitated with treatments in Ophthalmology, Dental Science, Ayurveda, Diet Counselling, Pharmacy and ECG.


 

  

 


 
NIMS hands with Indian Dental Association and Conducted Dental Health Expo 2012 on 3rd and 4th of January 2012. The program is inaugurated by Shri. K Muraleedharan MLA


 

 


NIMS conducted free medical camp at St. Thomas Church, Palukal, Tamilnadu on Dec. 28, 2011. The camp was inaugurated by MLA, VIJAYADHARANI. 337 patients participated in the camp which was having treatments in Ayurveda, Ophthalmology, Dental Science, Pharmacy and ECG. The camp was coordinated by ALL INDIA SONIA GANDHI VICHAR MANCH.


NIMS conducted a free Medical Camp in Vellanad, Veliyannoor NSS Karayogam on 17.12.2011. Treatments regarding the departments of Neonatology, Ophthalmology, Dental Science and Ayurveda were available for the camp. The camp was beneficial for 392 patients.


 
 

 
Free Diabetics Detection Camp was conducted in NIMS Medicity on 14.11.2011. During the camp patients were availed with ECG and Free Blood Test (GRBS). 50% discount were given on tests for Diabetic Cardiology, Diabetic Nephrology, and Diabetic Retinopathy.


 
NIMS Dental Camp in Malayala Manorama Health Expo 

NIMS Medicity conducted a Medical camp in St. Vincent Paul Society, Balaramapuram on 24.09.2011 from 9am to 1.30 pm. Treatments regarding the departments of Cardiology, Nephrology, Casualty, Ophthalmology, Dental Science, Pharmacy and ECG were available for the camp. Around 300 patients attended the camp and received the services free of cost. Medicines needed for the camp are provided by All India Sonia Gandhi Vicharmanch.


Free Heart Disease Detection camp on 29th and 30th of September 2011 at NIMS Medicity is Inaugurated by Ex. Minister, M M Hassan. Patients were provided with Free blood test, GBRS and ECG tests, Free angiogram for the selected 25 registrants, For the others all tests (including Angiogram) for 3500 INR, 15% off for Angioplasty Test and Bypass Surgery for 90000 INR (all tests included).750 patients attended the camp on the first day and 850 patients attended the camp on the second day. The camp was really helpful for the needy patients.

NIMS General Camp counter at the foot ball match- Police association

SCST ARYANADY COLONY CAMP 2009
Checking patients
Free medical supply

WORLD HEART DAY 2010
Mr. M.S. Faizal Khan MD. NIMS Medicity delivering welcome Speech

Inauguration of Cardiac camp

The crowd in cardiac camp

NIMS Medicity always has taken it up as duty to spread the awareness about cardiac diseases. That is where NIMS stands different from many of its counterparts. Many rallies, awareness seminars, camps were conducted in the previous years for the purpose. World Heart Day 2010 was also conducted with great enthusiasm and vigor. A three day cardiac camp was organized from 26th September 2010 to 28th September 2010. Various discounts and benefits were announced due to the occasion. ECG BP BMI GRBS were free, blood tests were at 20% discount and angiogram at the nominal amount of Rs.3,500/- only. Almost 2,400 registrations were made. Due to public demand the camp was extended to another day, 29th September 2010. Wide advertisements were done in the major dailies like THE HINDU, MALAYALA MANORAMA, KERALA KOWMUDI and the like. 
PEROOR CAMP -2008 
KOLLAM-NOORUL HUDDA CAMP-2009
Kollam Noorul huda camp was conducted at Fathima Matha college, Kollam. Cardioliogy, Nephrology, Ophthal and General Departments participated. 1500 people attended the camp.
 
PAPPANAMCODE CAMP-2009
Pappanamcode camp was conducted at the cooporative society hall Pappanamcode. Cardioliogy, Nephrology, Ophthal and General Departments participated. 1850 people attended the camp.
 
KALIYIKKA VILA CAMP 2010
Cardiology camp and Nephrology camp. 930 participants.
 
KARUNAGAPPALLI CARDIAC CAMP
Cardiology Camp. 1435 participants.
 
 
KOLLAM POORAM CAMP 2010
 
NIMS- KSRTC CAMP 2010
Film Star Thilakan was the chief guest. 800 participants, cariology, general medicine departments participated
NIMS Muslim Association Medical Camp-2010
 
956 patients were examined. Cardiology and Nephrology department participated.
 
NIMS-NEDUMANKAVU CAMP
IN association with Rotary Club. 830 patients were examined.
 
NIMS VARKKALA CAMP 2010
Registration -4880. We conducted survey covering 10,000 houses in association with municipality. 3346 patients participated. I was a cardiac awareness camp conducted over a span of three days.
 
SELECTED DENTAL CAMPS

SL.NO DATE PLACE NIMS MEDICITY IN ASSOCIATION WITH NO. OF PATIENTS
1 12/04/2008 Panachammoodu St. Mary’s, Malankara Church 80
2 19/04/2008 Kottamam CSI, Church 12
3 01/05/2008 Mangalathukonam Residence Association 20
4 19/05/2008 Aarayoor C.V. Ramanpilla Memorial Library 11
5 24/05/2008 Uriyakodu Mahathmaji Smaraka Granthasala 26
6 28/05/2008 Perunkuzhi Azhoor Grama Panchayat Kudumbashree 66
7 14/06/2008 Vellarada Grace Jana Sevana Trust 17
8 28/06/2008 (Changa) Aryanad KCYM Changa Unit 30
9 12/07/2008 Vellanad Janmabhumi Karavedi, Vellanad 30
10 24/07/2008 Naruvamoodu SRSUPS, Pallichal 269
11 26/07/2008 Parasuvaikal Gayathri Vidya Mandir and Seva Bharathi 32
12 05/08/2008 Chenkalchodu 1 19
13 23/08/2008 Venjarammoodu Lions Club Galaxy & Nagarukuzhi Residence Association 20
14 27/08/2008 Kattakada Christian College 46
15 06/09/2008 Kottukonam CSI Church 253
16 20/09/2008 Pappanamcode Darsana Auditorium Organized by Service Pensioner’s Association 73
17 08/10/2008 Venjarammoodu Lions Club 11
18 11/10/2008 Edichakkaplamoodu Janasree and NIMS staff and patient welfare association 11
19 25/10/2008 Thirupuram Grama Seva Bhavan 23
20 06/12/2008 Uchakada CSI Church 26
21 13/12/2008 Vazhuthacadu G.H.S.S Karmel Vazhuthacadu 34
22 27/12/2008 Pothancodu St. Mary’s Intainal & Yugadhara Sports Club 40
23 18/01/2009 Nemom Govt. UPS, Nemom 8
24 21/02/2009 Pothencodu Pothancode Kudumpasree 17
25 07/03/2009 Neyyattinkara District Court 39
26 14/03/2009 Thonakkal Kudavur Residence Association 26
27 04/04/2009 Karakkonam Anganvadi, Karakonam 16
28 18/04/2009 Kandala Muslim Juma-Masjid Mandala 28
29 04/07/2009 Vazhimukku
30 18/07/2009 Vidhura Vidhura Residence Association 31
31 08/10/2009 Pathamkallu Athiyannoor L.P School 73
32 10/10/2009 Aryanad Rural Police Station Aryanad 161
33 27/10/2009 Pallichal Karshaka Sree Pallichal 11
34 10/11/2009 Pathankallu Athiyannoor L.P. Shool 48
35 10/11/2009 Balaramapuram Madrasa, Balaramapuram 144
36 11/11/2009 Killi Killi Madrasa Sangam 11
37 12/11/2009 Poovar Janathadal Madrasa, Poovar 64
38 14/11/2009 Nellimoodu Grandhashala, Nellimoodu 72
39 15/11/2009 Thirumala Thajul Islam Madrasa, Thirumala 58
40 21/11/2009 Vizhinjam Jamaath Council Madrasa Hall Vizhinjam 20
41 11/12/2009 Chenkal N.S.S Govt. College Unit, Chenkal 16
42 12/12/2009 Palayam Palayam Cathedral Church 17
43 13/02/2010 Balaramapuram Residence, Balaramapuram 26
44 14/02/2010 Vidhura N.S.S College, Sangadana, Vidhura 18
45 19/02/2010 Nellimoodu 403
46 20/02/2010 Ooruttukala G.R. Public School 304
47 24/02/2010 Neyyattinkara Vishwabharathy Public School 216
48 22/02/2010 Neyyattinkara Vidhiyadhi Raja Public School 450
49 24/02/2010 Kanjiramkulam
50 24/02/2010 Varkala Juma Masjid Varkala 48
51 25/02/2010 Kanjiramkulam Mount Carmel Residential School 98
52 13/03/2010 Kamaleswaram Kamelswaram Residence Association 7
53 15/03/2010 Kandala Kandala Muslim Juma Masjid 42
54 21/04/2010 Perumathura Perumathura Residence Association 21
55 24/04/2010 Arumanoor Arumanoor Library 24
56 15/05/2010 Malayinkeezhu Kudumba Sevanam Malayinkeezhu 27
57 28/05/2010 Parasuvaikal Parasuvaikal Residence Association 12
58 16/06/2010 Meenankal CSI Church 13
59 10/07/2010 Kattakada Kattakada 11
60 25/07/2010 Kaimom Sree Vinayaka Auditorium 52
61 05/08/2010 Sreekaryam Sreekaryam 9
62 05/08/2010 Pazhayakada L.M.S School 9
63 07/08/2010 Pothencode Gandhi Bhavan Pothencode 11
64 14/08/2010 Palayam Palayam 41
65 08/09/2010 Uchakada L.P. School 230
66 08/09/2010 Pazhyakada Residence Association 7
67 13/09/2010 Petta G.H.S. School, Pattoor 27
68 30/09/2010 Chempoor CDC, Chempoor -
69 30/10/2010 Nellivila CSI Churchr -
70 06/11/2010 - Poojapura Residence Associationr -
71 13/11/2010 - Pappanamcode Pournami Residence Association -
72 14/11/2010 - Kallinkal Bajaj,Nedumangadu -
73 27/11/2010 - Mariyapuram CSI Church -
74 04/12/2010 - FRAT -
75 11/12/2010 - Souhrida -
76 08/01/2011 - Sneha Residence Association -
77 4TH August 2011 - EZHAKULAM RESIDENTS ASSOCIATION, NEYYATTINKARA -
78 3rd August 2011 - Malayala Manorama- NIMS Heart Foundation - Medical Heart Camp Attingal Town Hall -
79 26th July 2011 - Chresent Arts & Sports Club, Vallakkadavu -
80 18th July 2011 - Jenasree Association Hall, Kuttichal -
81 16th July 2011 - Kallamam Ursuline English Medium School, Kattakada -
82 12th of July 2011 - Panayamuttom Jumayath Hall, Nedumangad -
83 16th August 2011 - Parandode U P School, Parandode, Ariyanadu -

"നിങ്ങൾ ഉത്തമ പൗരനാണൊ?"...
"നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?"....
നിങ്ങളിലെ ഉത്തമ പൗരന്റെ ചിന്തകൾക്ക് സഹായകരമാകുവാൻ പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ സഹായിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായി നിംസ് എന്നും എപ്പോഴുഠ നിങ്ങളൊടൊപ്പം.....


നിംസ് ചരിറ്റിയുമയി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ഉത്തമ പൗരന്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റു .......
ഞങളെ സമീപികേണ്ട നബരുകൾ.......
1. വിപിൻ. വി. എസ്(Camp Co ordinator): 9947142308
2. അരുണ്‍ ബാബു (NIMS MEDIA):9633943037

ഏക ചിന്ത........ ഏക ഭാരതം........